تعداد خدمات اعتباری ارائه شده

تا ساعت : ۰۲:۰۰ ۱۶۲,۵۴۲
کل آزمایشگاه ها۲۲
 • تعداد آزمایشگاه های عضو قطعی : ۰
 • تعداد آزمایشگاه های عضو آزمایشی : ۰
 • تعداد آزمایشگاه های غیر عضو : ۲۲
کل تجهیزات۲۱۸
 • تعداد تجهیزات عضو قطعی : ۰
 • تعداد تجهیزات عضو آزمایشی : ۰
 • تعداد تجهیزات غیر عضو : ۲۱۸
اخبار سایت
 • تجهیزات
 • دوره های آموزشی
 • کارگروه تخصصی
 • استاندارد
 • آزمایشگاه
 • شبکه آزمایشگاهی

نوزدهمین شماره فصلنامه تخصصی دانش آزمایشگاهی ایران منتشر شد (۱۳۹۶/۰۹/۲۱)

نوزدهمین شماره الکترونیکی فصلنامه تخصصی دانش آزمایشگاهی ایران، ویژه پاییز 1396، در 42 صفحه و از سوی شبکه آزمایشگاهی منتشر شد. این نسخه، سومین شماره از پنجمین سال انتشار این فصلنامه است.

تعامل و هم‌افزایی مدیران مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی (۱۳۹۶/۰۸/۳۰)

چهارمین نشست مدیران شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی ایران 29 آبان 96 در دانشگاه علم و صنعت برگزار شد.