مقالات
آزمایشگاه یادآور محیطی است علمی و تحقیقاتی که در آن بررسی های زیادی روی مواد، موجودات و برهمک‌نش های آنها صورت می پذیرد. از این رو مخاطراتی نیز افراد فعال در این حوزه را تهدید می کند. بی شک هر چه زمان حضور در معرض مخاطرات افزایش یابد، خطر مواجهه با آنها و حوادث احتمالی ناشی از آنها نیز بیشتر خواهد شد. از این رو کارشناسان آزمایشگاه ها که زمان زیادی را برای انجام آزمایشها و تحقیق در محیط آزمایشگاه می گذرانند از جمله کسانی هستند که در معرض آسیب های احتمالی قرار خواهند داشت و ممکن است سلامت آنها را حتی در دراز مدت تحت تاثیر قرار دهد. لذا الزامیست کلیه افراد مرتبط با آزمایشگاه ها با راه های مقابله و کاهش صدمات ناشی از آن آگاه باشند.

ارسال نظر

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نـــام
ایمیل
نظر شما
کارکترهایی که در تصویر می بینید را وارد نمایید. (حساس به حروف کوچک و بزرگ)